• highlight
  • highlight
  • highlight
left right

Grondwerken

Een up to date gamma aan rups-en bandenkranen zorgt ervoor dat wij in staat zijn om zowel klein als groot grondverzet te verrichten.  De alzo vrijgekomen grondoverschotten kunnen door onze eigen vrachtwagens afgevoerd worden. Afhankelijk van de kwaliteit van de vrijgegraven bodem kunnen wij deze gronden zelf verwerken en indien nodig storten bij een erkend verwerker. Als lid van de Grondbank VZW kunnen wij eveneens zorgen voor de administratieve afhandeling ervan.

Grondwerken worden steeds uitgevoerd in de meest ruime zin van het woord. Zo maken wij graag een onderscheid tussen civiele grondwerken en deze met een archeologisch karakter.

Civiele grondwerken

  • Grote en kleine bouwputten
  • Grondverzet voor zwembaden en vijvers
  • Leveren en plaatsen van diverse metalen, kunststoffen en betonnen putten (regenwater-, zink- en septische putten)
  • Landscaping: profileren van landschappen, bermen en andere oppervlaktes

Archeologische grondwerken

  • Onderzoek in beperkte ruimtes (= binnenstad)
  • Proefsleuf-onderzoek
  • Kleine en grote opgravingen (= al dan niet in dambordpatroon)

‘Graven naar en in het verleden’. Wij verlenen onze diensten aan archeologische bedrijven teneinde hen een adequaat bodemonderzoek te kunnen laten doen.  Meer en meer gemeentes, provincies leggen een archeologisch onderzoek op vooraleer de civiele werken mogen beginnen.   Met onze ervaring hebben wij intussen een goede kijk op archeologische sporen.  Door overleg voor-en tijdens de werken, een precieze werkwijze en de juiste besturing van onze machines garanderen wij een adequate snelheid en betrouwbaarheid voor zowel onze archeologische partner en/of de bouwheer/opdrachtgever.  Het is en blijft onze bedoeling om een totaalconcept aan te bieden waardoor onze machines en diensten u kunnen helpen voor zowel het archeologische als het civiele karakter van uw investering.

top Top